INFORMACJA ZE SPOTKANIA PODSEKRETARZA STANU W MON Z PRZEDSTAWICIELAMI ZAKŁADOWYCH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH ZZSO WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA

administrator
Odsłony: 993

25 sierpnia 2015 r. w siedzibie Związku Zawodowego Sektora Obronnego - Warszawa, ul. 11 Listopada 17/19 odbyło się spotkanie Podsekretarza Stanu w MON Pana Macieja JANKOWSKIEGO z Członkami Prezydium oraz Przewodniczącymi Zakładowych Organizacji Związkowych Związku Zawodowego Sektora Obronnego funkcjonującymi w placówkach Wojskowej Służby Zdrowia.  Ze strony Resortu ON
w spotkaniu udział wzięli również Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia gen.bryg. Piotr DZIĘGIELEWSKI oraz Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
płk Sławomir FILIPCZAK.

Czytaj więcej