ZWIĄZEK ZAWODOWY SEKTORA OBRONNEGO (KRS: 0000531021)

Informuję, że 17.11,2014 r. pod numerem (KRS: 0000531021) został zarejestrowany ZWIĄZEK ZAWODOWY SEKTORA OBRONNEGO. W dniu 4 grudnia 2014 r. w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 2 S.A. w Bydgoszczy odbył się I inauguracyjny Zjazd nowo zarejestrowanego Związku Zawodowego Sektora Obronnego.

Aktualnie Związek skupia w swych strukturach organizacje z Wojskowych Przedsiębiorstw Remontowo-Produkcyjnych, które zostały przekazane do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., i innych przedsiębiorstw, dla których Minister Obrony Narodowej pełni nadzór właścicielski. Akces do nowego Związku złożyły również organizacje zrzeszające przedstawicieli Wojskowej Służby Zdrowia (szpitale, przychodnie, Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej), Wojskowe Instytuty Badawcze, Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o., Agencja Mienia Wojskowego. Przystąpiły również organizacje z wojskowych jednostek budżetowych (objętych PUZP). 

Zgodnie z zarejestrowanym w sądzie Statutem Związek Zawodowy Sektora Obronnego rozpoczął funkcjonowanie w instytucjach działających na rzecz obronności Państwa. Uczestnicy Zjazdu podjęli decyzję o przystąpieniu do Forum Związków Zawodowych, które umożliwi nam reprezentatywność na szczeblu krajowym. 

Nasz Związek będzie silną reprezentacją skonsolidowanego w PGZ S.A. przemysłu zbrojeniowego, współpracującą z instytucjami Państwa odpowiedzialnymi za obronność. Naczelną zasadą, która będzie obowiązywać w ZZSO będzie wspólny punkt widzenia ludzi pracy na rzecz bezpieczeństwa państwa, poprzez stosowanie doświadczenia i odpowiedzialności członków/pracowników zrzeszonych zakładów. Fundamentem ZZSO będzie troska o przyszłość i rozwój zakładów realizujących zadania na rzecz umacniania obronności Państwa. 

 

PRZEWODNICZĄCA
Związku Zawodowego Sektora Obronnego
Małgorzata KUCAB

JESTEŚMY ZRZESZENI W STRUKTURACH OGÓLNOKRAJOWYCH I EUROPEJSKICH

Nieopublikowane

Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur.

SZKOLIMY DZIĘKI ŚRODKOM POZYSKANYM Z FUNUSZY UNIJNYCH

Nieopublikowane

Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur.