"Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu"