INFORMACJA z obrad Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP

administrator

4 marca 2015 r. Komisja Obrony Narodowej przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Uzasadnienie projektów przedstawili: Poseł Marek Opioła, Poseł Bartłomiej Bodio oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pan Czesław Mroczek.

Projekt dotyczył m.in. podniesienia wydatków na wojsko do 2% PKB z roku poprzedniego, ustanowienia mechanizmu nakazującego kierowanie co najmniej 70% wydatków majątkowych przeznaczanych z budżetu państwa na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej na zakupy uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia w podmiotach polskiego przemysłu obronnego.

Ponadto projekt zawiera m.in. nowe rozwiązania w dziedzinach: cyklów planowania i programowaniu rozwoju Sił Zbrojnych, udzielania zaliczek na poczet zamówień wyłączonych z ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Po zakończeniu pierwszego czytania Komisja powołała podkomisję nadzwyczajną, do której skierowała ww. zagadnieniem. Przewodniczącą podkomisji została poseł Jadwiga Zakrzewska (PO).

Z ramienia Związku Zawodowego Sektora Obronnego w posiedzeniu SKON uczestniczyły: Kol. Małgorzata Kucab oraz Kol. Danuta Zalewska.

 

Przewodnicząca ZZSO

/-/ Małgorzata Kucab