INFORMACJA z roboczego posiedzenia Polskiego Lobby Przemysłowego

administrator

11 marca 2015 r. w PIT- Radwar S.A.  odbyło się robocze posiedzenie Polskiego Lobby Przemysłowego. 

Tematem spotkania była Modernizacja Marynarki Wojennej RP na przykładzie  Okrętu Obrony Wybrzeża - Maksymalizacja zdolności bez maksymalizacji kosztów - KONCEPCJA UŻYCIA OKRĘTU WIELOZADANIOWEGO W NOWYM SYSTEMIE DOWODZENIA POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH. 

Temat ten zreferował Pan mgr inż. Oskar Mićko, współpracujący z Radą Budowy Okrętów. Przedstawiona uczestnikom prezentacja jest podsumowaniem efektu prac prowadzonych przez autora od 2008 roku. Zawiera analizę ekonomiczną, strategiczną i taktyczną użycia Marynarki Wojennej i uderzeniowych okrętów nawodnych w szerokim spektrum działań. Jej wynikiem jest propozycja dopracowania programu modernizacji MW, przedstawionego w marcu 2012. Praca zawiera szczegółową koncepcję okrętów, ich wyposażenia i kosztów oraz ich porównanie z obecnymi wymaganiami.

W posiedzeniu PLP uczestniczyła Przewodnicząca ZZSO Małgorzata Kucab oraz Sekretarz ZZSO Danuta Zalewska.

 

Przewodnicząca ZZSO

/-/ Małgorzata Kucab