INFORMACJA z obchodów Jubileuszu XXII-lecia powstania Polskiego Lobby Przemysłowego

administrator

21 marca 2015 roku w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie odbyła się uroczystość  dwudziestej drugiej rocznicy powstania  Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Spośród licznych gości uroczystość zaszczycili m.in.:  Doradca Prezydenta RP Jan Lityński, Doradca Ministra Obrony Narodowej dr Janusz Onyszkiewicz  i płk  Marek Malawski – Szef Inspektoratu  Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych MON,    oraz  posłowie na Sejm RP – Jerzy Polaczek i prof. Jerzy Żyżyński, a ponadto prezesi przedsiębiorstw i firm, dyrektorzy instytutów, prezesi i działacze organizacji społecznych 
i stowarzyszeń, przedstawiciele Wojska Polskiego, pracownicy naukowi i działacze związków zawodowych współpracujących z PLP oraz dziennikarze.  

 

Na zaproszenie Koordynatora PLP prof. nadzw. dr hab. Pawła Soroki w uroczystości uczestniczyła również delegacja Związku Zawodowego Sektora Obronnego:

 

Małgorzata Kucab – Przewodnicząca;

Krzysztof Kaźmierski – Wiceprzewodniczący d/s WPRP;

Danuta Zalewska – Sekretarz;

Stefan Sulikowski – Członek Zarządu Krajowego.

 

Uroczystość rozpoczęła prezentacja multimedialna przedstawiająca sylwetkę Patrona PLP Eugeniusza Kwiatkowskiego – wybitnego polityka gospodarczego i męża stanu, budowniczego Gdyni i Centralnego Okręgu Przemysłowego. Po prezentacji Pan Profesor Paweł Soroka przedstawił działalność Polskiego Lobby Przemysłowego w ostatnim roku. Następnie prof. dr hab. Ryszard Szczepanik – Dyrektora ITWL, przedstawił działalność
i osiągnięcia Instytutu.

Najważniejszą częścią uroczystości XXII-lecia PLP było wręczenie po raz trzeci przyznanych Wyróżnień Honorowych Polskiego Lobby Przemysłowego pt. „Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu).

Kapituła w składzie: prof. nadzw. dr inż. Tadeusz Gałązka (Przewodniczący), prof. dr hab. Andrzej Janicki,  mgr Kazimierz Łasiewicki, płk w st. spocz. mgr inż. Jerzy Kade, inż. Zygmunt Dębiński i Marek Łukaniuk – spośród kandydatów zgłoszonych przez stowarzyszenia, placówki naukowe i związki zawodowe w tym roku Honorowe Wyróżnienia Bene Meritus pro Industria Poloniae następującym osobom:

  1. Dr inż. Józefowi Jakubczykowi – wieloletniemu Prezesowi Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni,  obecnie Doradcy Prezesa CTM S.A., którego kandydaturę zgłosiła Rada Budowy Okrętów.
  2. Mgr inż. Zdzisławowi Juchaczowi - Prezesowi Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu., którego kandydaturę zgłosił Związek Zawodowy Sektora Obronnego.
  3. Prof. dr hab. inż. Jerzemu Klamce, związanego z branżą polskiej elektroniki profesjonalnej, którego kandydaturę zgłosił Oddział Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
  4. Mgr inż. Mieczysławowi Majewskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PZL Świdnik S.A., do niedawna przez wiele lat jego Prezesowi, którego kandydaturę zgłosił Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Inżynierów i Techników wraz ze  Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – Oddział
    w Lublinie.
  5. Gen. dyw. w st. spocz. prof. dr hab. inż. Jerzemu Modrzewskiemu – byłemu wiceministrowi Ministerstwa Przemysłu i Handlu, członkowi Honorowemu Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, którego kandydaturę zgłosiło Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.
  6. Prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeuszowi Pawłowskiemu – Dyrektorowi Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu, którego kandydaturę zgłosiła Naczelna Organizacja Techniczna – Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.
  7. Prof. dr inż. Zbigniewowi Puzewiczowi- pracownikowi naukowemu Wojskowej Akademii Technicznej, przewodniczącemu Rady Nadzorczej Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowego TELESYSTEM-MESKO Sp. z o.o., którego kandydaturę zgłosił Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej.
  8. Prof. dr hab. Ryszardowi Szczepanikowi – Dyrektorowi Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, którego kandydaturę zgłosiło Towarzystwo Polskich Inżynierów Lotnictwa SIMP.

Przewodniczący  Kapituły prof. dr inż. Tadeusz Gałązka i uczestniczący w jubileuszu PLP Doradca Prezydenta RP Jan Lityński, Doradca Ministra Obrony Narodowej
dr Janusz Onyszkiewicz oraz płk  Marek Malawski – Szef Inspektoratu  Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych MON, w obecności  przedstawicieli instytucji nominujących do Wyróżnienia, wręczyli tegorocznym laureatom wygrawerowane
w brązie tablice.

         W kolejnym punkcie uroczystości 22-lecia PLP Wiesław Żółtkowski – współautor (pozostali autorzy to Andrzej Karpiński, Stanisław Paradysz i Paweł Soroka) książek  „Jak powstawały i jak upadały zakłady przemysłowe w Polsce” oraz znajdującej się w druku pt. „Od uprzemysłowienia w PRL do deindustrializacji” przedstawił syntetycznie główne zawarte w nich wnioski. Na zakończenie części programowej dr Stanisław Lipski przedstawił prezentację na temat polskiego grafenu.

Ponadto uczestnicy uroczystości otrzymali kolejny rocznik Polskiego Lobby Przemysłowego – publikację, zawierającą opinie, opracowania i stanowiska PLP z roku ubiegłego
i początku 2015 roku.

Uroczystość zamknęła część nieoficjalna, przy stole szwedzkim, podczas której udzielano wywiadów, wymieniano poglądy oraz nawiązywano kontakty i  nowe znajomości.

 

 

Przewodnicząca ZZSO

 

/-/ Małgorzata Kucab