INFORMACJA ZE SPOTKANIA Z KIEROWNICTWEM BIURA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

administrator
Odsłony: 2936

23 września br. w siedzibie Biura Bezpieczeństwa Narodowego w Warszawie na zaproszenie Pana Ministra Jarosława Brysiewicza odbyło się spotkanie Kierownictwa Biura Bezpieczeństwa Narodowego z przedstawicielami Kierownictwa Związku Zawodowego Sektora Obronnego, a zarazem Krajowej Branży Pracowników Przemysłu Obronnego FZZ.

 W trakcie spotkania omówiono bieżącą sytuację w spółkach skonsolidowanych w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, posiadających szczególne znaczenie dla gospodarki i obronności kraju.

 

Rozmowy dotyczyły ich sytuacji ekonomicznej oraz perspektyw rozwoju. Poruszono również problemy nurtujące Wojskowe Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, w tym militarne znaczenie ich zadań dla Państwa.

Rozmowy odbyły się w atmosferze wzajemnego zrozumienia poruszanych tematów z deklaracją wzajemnej współpracy i kolejnych spotkań.

 

 

 

Przewodnicząca ZZSO

/-/ Małgorzata Kucab