KONGRES ORGANIZACJI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

przez Małgorzata Kucab

W dniu 15 czerwca br., w Pałacu Prezydenckim odbył się Kongres Organizacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Kongres został objęty honorowym patronatem Prezydenta RP. Organizatorem wydarzenia jest Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Tematem rozważań przez uczestników Kongresu były m.in. bariery rozwoju reprezentatywnej organizacji małych i średnich przedsiębiorstw, rola lokalnych organizacji przedsiębiorców oraz sukcesy polskiej gospodarki w wybranych branżach.

 

 Kongres otworzyło przemówienie gospodarza, czyli Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który podziękował za jego organizację właśnie w tym miejscu. Nazwał to spotkanie jako tych, którzy w istocie stanowią sól ziemi polskiej gospodarki, tych którzy po 1989 roku wzięli sprawy w swoje ręce, uwolnili swój potencjał, swoją kreatywność, rozwijanie nie tylko samych siebie, ale i Rzeczpospolitej Polskiej. Pan Prezydent podkreślał, że sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw stanowi zdecydowaną większość wszystkich polskich przedsiębiorstw, którzy generują dwukrotnie większy wkład do PKB niż duże przedsiębiorstwa i zatrudnia większość ludzi pracujących w naszym kraju.

Prezydent wskazywał, że dla poprawienia sytuacji przedsiębiorców konieczne są działania 

o charakterze stymulującym oraz poprawa warunków prawnych funkcjonowania polskiego rynku gospodarczego. Andrzej Duda podkreślał także potrzebę edukacji, która miałaby na celu promocję znaczenia małych i średnich przedsiębiorców dla rynku państwowego, całej gospodarki, ale także rynku lokalnego.

Kończąc wystąpienie Pan Prezydent wskazał, iż ważne jest by po zakończonej prezydenturze można było powiedzieć, że w naszym kraju żyje się łatwiej, zapewnił również o swoich działaniach wspierających przedsiębiorców.

 

Na zaproszenie organizatora w Kongresie udział wzięły:

Małgorzata Kucab – Przewodnicząca ZZSO

Danuta Zalewska – Sekretarz ZZSO

 

Więcej:

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,250,nalezy-uwolnic-narodowy-potencjal-kreatywnosci-i-przedsiebiorczosci.html