Spotkanie Krajowej Branży PPO FZZ i ZZSO z Prezesem Centrum Usług Biznesowych PGZ S.A.

przez Małgorzata Kucab
Odsłony: 3735

W dniach 11-13 października 2017 r. w Sali konferencyjnej hotelu Molo w Sopocie Zarząd Krajowej Branży PPO FZZ oraz Zarząd Krajowy ZZSO zorganizowali szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy, szkolenia: w zakresie zmian w prawie pracy oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy potwierdzone wydanymi zaświadczeniami.

 

 

 

Bardzo ważnym elementem powyższych przedsięwzięć była możliwość spotkania z Prezesem Centrum Usług Biznesowych Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., Panem Rafałem Zgorzelskim, który przyjął od Przewodniczącej Małgorzaty Kucab zaproszenie na spotkanie z przedstawicielami związkowymi spółek skonsolidowanych w PGZ.

Pan Prezes Rafał Zgorzelski przybliżył uczestnikom rolę i znaczenie powstałej w PGZ spółki Centrum Usług Biznesowych, która zajmować się będzie realizacją procesów wspólnych w grupie kapitałowej m.in. zakupy, obsługa finansowo-księgowa czy systemy teleinformatyczne. Wysoko wyspecjalizowana kadra CUB będzie wspierać realizację procesów zakupowych wykorzystując  m.in. nowoczesne narzędzia informatyczne. 

Wdrożenie nowej struktury w PGZ pozwoli wygenerować istotne oszczędności finansowe dla całej grupy kapitałowej m.in. poprzez konsolidację zakupów, realizację wspólnych procesów w zakresie księgowości, szkolenia, rozwój kompetencji oraz zarządzanie wykorzystaniem funduszy europejskich. Celem CUB jest zwiększenie faktycznej integracji PGZ, usprawnienie współpracy pomiędzy spółkami i podniesienie efektywności funkcjonowania Grupy jako całości. Następnie w kolejnych latach zakres usług realizowanych będzie sukcesywnie rozszerzany o procesy kadrowe i płacowe, obsługę w zakresie zarządzania flotą samochodową, nieruchomościami, ochroną fizyczną obiektów oraz utrzymaniem czystości.

Jak poinformował uczestników spotkania Pan Prezes, CUB nie zamierza ograniczać swej działalności do świadczenia usług wyłącznie na rzecz spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej i planuje podejmować współpracę także z podmiotami zewnętrznymi, w tym w szczególności z innymi spółkami z udziałem Skarbu Państwa.

Spotkaniu, jak i dyskusji towarzyszyła dobra atmosfera i zrozumienie przedsięwzięć Centrum Usług Biznesowych w zakresie przedstawionym przez Pana Prezesa Rafała Zgorzelskiego. Uczestnicy  poinformowali o odczuciach organizacji społecznych o niedostatecznej dotychczas, bezpośredniej komunikacji kierownictwa Polskiej Grupy Zbrojeniowej, co powodowało  pozyskiwanie wiedzy o działaniach PGZ jedynie z przekazów medialnych. Efektem powyższego było nie zrozumienie intencji działań, w tym usług wspólnych, błędnie kojarzonych jedynie jako skutkujących redukcjami zatrudnienia pracowników w podmiotach skupionych w PGZ.

Pan Prezes zadeklarował swój udział w kolejnych spotkaniach, zainicjowanych przez nasz Związek, w spółkach skonsolidowanych w PGZ. Ma to ogromne znaczenie dla pracowników zatrudnionych w spółkach, aby w sposób bezpośredni dostarczyć wiarygodnych informacji
o planowanych rozwiązaniach.

Spotkanie przebiegało w atmosferze wzajemnego zrozumienia. Prezes Zarządu PGZ S.A. oraz Związkowcy zadeklarowali obustronną współpracę, mającą na celu rozwój poszczególnych spółek i grupy PGZ.

 

Więcej zdjęć w naszej GALERII


Przewodnicząca KB PPO FZZ

/-/ Małgorzata Kucab