Spotkanie Załogi WZU S.A. z Prezesem CUB PGZ S.A.

przez Małgorzata Kucab
Odsłony: 1456

15 listopada 2017 r  w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu, z inicjatywy Zarządu Zakładowego Związku Zawodowego Sektora Obronnego WZU S.A. za pośrednictwem i z udziałem Przewodniczącej Związku Zawodowego Sektora Obronnego Pani Małgorzaty Kucab zorganizowano spotkanie informacyjne z Prezesem Centrum Usług Biznesowych PGZ S.A. Panem Rafałem Zgorzelskim.

 

 

Informacja o powstaniu Centrum Usług Biznesowych (CUB) wzbudziła u pracowników WZU S.A. duże zainteresowanie, jak też nieuzasadnione obawy o utratę miejsc pracy. Zorganizowane spotkanie miało na celu bezpośrednie przekazanie kompletnych informacji o obszarze działania CUB m.in. nt. planu rozwinięcia wspólnej  dla całej Grupy obsługi procesów kadrowych i płacowych, obsługi w zakresie zarządzania flotą samochodową, nieruchomościami, ochroną fizyczną obiektów oraz utrzymaniem czystości. Podczas spotkania, w którym uczestniczyło kilkaset osób Pan Prezes Rafał Zgorzelski przedstawił rolę CUB jako służebną misję kierowanego przez niego Centrum, w odniesieniu do podmiotów skupionych w PGZ, główne założenia i zasady funkcjonowania. Wskazał jednocześnie na zasadę dobrowolności, a nie przymusu podmiotów do korzystania z oferowanego zakresu usług. Podczas spotkania pracownicy zadawali Panu Prezesowi wiele pytań, na które otrzymywali wyczerpujące informacje. Poruszane sprawy dotyczyły  między innymi obaw o sprawne funkcjonowanie Spółki, w związku z pojawiającymi się informacjami o zamiarze przejęcia ochrony WZU S.A. przez Polski Holding Obronny Sp. z o.o. oraz ogólnie wskazywali na brak komunikacji w zakresie przekazywania niezbędnych informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami PGZ S.A., co powoduje niejednokrotnie nadmierną biurokrację. Spotkanie przebiegło w dobrej atmosferze wzajemnego zrozumienia.  Wypowiedzi pracowników wskazywały na konieczność konsultacji i informowania o planowanych rozwiązaniach w Grupie PGZ i poszczególnych spółkach jako warunek pełnego zrozumienia sensu działań i  identyfikację z planowanymi rozwiązaniami oraz wyeliminuje negatywne nastroje pracowników poszczególnych spółek.      

 

 

Przewodnicząca ZZSO

/-/ Małgorzata Kucab