Doraźny Zespół d/s Zamówień Publicznych RDS

przez Małgorzata Kucab
Odsłony: 127

9 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Doraźnego Zespołu ds. Zamówień Publicznych RDS. Posiedzenie poświęcone było: przedstawionej informacji strony rządowej na temat postępów prac nad nową ustawą prawo zamówień publicznych oraz dyskusji nad ostatecznym kształtem dokumentu "Postulaty strony społecznej Doraźnego Zespołu ds. zamówień nowej ustawy regulującej udzielanie zamówień publicznych w zakresie tzw. zamówień klasycznych".

Forum Związków Zawodowych reprezentowali:

Piotr Sadowski

Małgorzata Kucab

 

 

 

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,937,posiedzenie-doraznego-zespolu-problemowego-rds-ds-zamowien-publicznych.html