26 ROCZNICA POWSTANIA PLP

przez Małgorzata Kucab

W sobotę 23 marca 2018 roku w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie zorganizowano uroczystość 26-lecia powstania Polskiego Lobby Przemysłowego.

            W uroczystości wzięli udział m.in.: prof. dr hab. Witold Modzelewski - przedstawiciel Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Posłowie na Sejm RP: Zbigniew Gryglas, Andrzej Smirnow i Jacek Wilk, płk Piotr Szumowski - reprezentujący Sztab Generalny Wojska Polskiego i ppłk Mariusz Boruciński – reprezentujący Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, działacze związków zawodowych współpracujących z Polskim Lobby Przemysłowym, prezesi przedsiębiorstw i firm, dyrektorzy instytutów, prezesi i działacze organizacji społecznych i stowarzyszeń oraz dziennikarze.

            Gości powitali Koordynator PLP prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka, i prof. dr hab. Mirosław Kowalski – Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych.

            Następnie rozpoczęła się najważniejsza część uroczystych obchodów 26-lecia PLP, którą było wręczenie po raz siódmy  Wyróżnień Honorowych Polskiego Lobby Przemysłowego pt. „Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu). Kapituła Honorowego Wyróżnienia w składzie:  prof. nadzw. dr inż. Tadeusz Gałązka ( przewodniczący ),  inż. Zygmunt Dębiński ( sekretarz),  mgr Kazimierz Łasiewicki, płk w st. spocz. mgr inż. Jerzy Kade, gen. w st. spocz. prof. dr hab. inż. Jerzy Modrzewski i prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk, uwzględniając określone w Regulaminie Przyznawania Wyróżnień Honorowych PLP niżej wymienione kryteria wyboru:

 - całokształt dorobku zawodowego,

-  znaczące dokonania w działalności przemysłowo-gospodarczej,

-  osiągnięcia naukowe wdrożone do praktyki przemysłowej,

oraz  ich znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki narodowej, podjęła decyzje o przyznaniu w 2019 roku, w ramach VII edycji,  „Honorowych Wyróżnień Bene Meritus pro Industria Poloniae” - „Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”.

Wśród laureatów jest zgłoszony przez Związek Zawodowy Sektora Obronnego Płk rez. mgr inż. Grzegorz Kaniowski - Główny specjalista Departamentu Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej - od wielu lat odpowiedzialny za współpracę z przemysłem obronnym.

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UnOS6w3-cr4

http://press.warszawa.pl/26-rocznica-powstania-polskiego-lobby-przemyslowego-im-eugeniusza-kwiatkowskiego/