Spotkanie z Kierownictwem PGZ

przez Małgorzata Kucab

15 maja 2019 r. w centrali PGZ S.A. w Warszawie odbyło się spotkanie Prezesa Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Pana Witolda Słowika i Zarządu PGZ S.A. z przedstawicielami Związku Zawodowego  Sektora Obronnego funkcjonującego w spółkach skonsolidowanych w grupie PGZ. Realizując obietnicę Pana Prezesa, spotkanie to było kolejnym z cyklicznych spotkań. Jest to dobra praktyka, umożliwiająca zapoznanie i omówienie planowanych działań strategicznych dla Grupy PGZ oraz dobrą współpracę ze stroną społeczną.

 

 

Ze strony Związku Zawodowego Sektora Obronnego w spotkaniu uczestniczyli:

1.     Małgorzata Kucab - Przewodnicząca.

2.     Krzysztof Kaźmierski - Wiceprzewodniczący d/s WPRP.

3.     Danuta Zalewska - Sekretarz.

4.     Grzegorz Kruś - Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej.

5.     Andrzej Łubek - Mesko S.A.

6.     Artur Wolniarczyk - WZInż. S.A.

7.     Damian Prus - WZE S.A.

8.     Beata Potocka - WZŁ Nr 2 S.A.

9.     Kamil Michalak. WZŁ Nr 1 S.A.

10.    Waldemar Bizowski - WZL Nr 4 S.A.

11.    Teresa Magdalena Tacik - WCBKT S.A.

12.    Maciej Ostrowski - WZL Nr 2 S.A.

W czasie spotkania omówiono m.in.:

1.     Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PGZ.

2.     Prace nad Strategią Grupy Kapitałowej PGZ.

3.     Kierunki rozwoju zakupów w Grupie Kapitałowej PGZ.

 

Spotkanie przebiegało w atmosferze wzajemnego zrozumienia. Prezes Zarządu PGZ S.A. oraz Związkowcy zadeklarowali obustronną współpracę mającą na celu rozwój poszczególnych spółek i grupy PGZ.