Spotkanie z Prezesem i Zarządem PGZ

przez Małgorzata Kucab
Odsłony: 1023

10 października 2019 r. w siedzibie PGZ S.A. w Radomiu odbyło się kolejne z cyklicznych spotkanie Prezesa i Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej z przedstawicielami Związków Zawodowych funkcjonujących w spółkach skonsolidowanych w Grupie PGZ.

 

 

 

 

Porządek obrad obejmował:

– prezentację wyników finansowych Grupy PGZ;

– informację nt. wdrażania systemu FHKR w  PGZ S.A;

– informację nt. udziału PGZ w absorpcji offsetu;

– udział przedstawicieli pracowników w organach spółki;

– stanowisko w sprawie dokapitalizowania PGZ S.A.;

– omówienie realizacji programu PPK w spółkach PGZ ;

– informację o pracach nad Strategią Polskiej Grupy Zbrojeniowej, w tym tzw. „luki   

    pokoleniowej”;

– omówienie programu dla spółek PGZ z branży lotniczej;

– plan zamówień MON w spółkach GK PGZ;

 

Poszczególne punkty programu zostały obszernie omówione przez uczestniczących w spotkaniu przedstawicieli Zarządu PGZ S.A. Przedstawiciele Związków Zawodowych mogli bez ograniczeń czasowych zadawać szczegółowe pytania i uzyskiwać wyczerpujące informacje.

Przedstawiciele strony związkowej z ZZPE jak i NSZZ „Solidarność” wystąpili z wnioskiem do Zarządu PGZ S.A. o objęcie ponadzakładowym układem zbiorowym pracy wszystkich spółek skonsolidowanych w GK PGZ.

Temu pomysłowi przeciwny był Związek Zawodowy Sektora Obronnego. Przewodnicząca Związku argumentując sprzeciw stwierdziła, iż to nie jest dobry pomysł ze względu na specyfikę działalności poszczególnych spółek a także ich różną kondycję finansową. Wyznaczenie jednolitych minimalnych wymogów płacowych wszystkim spółkom mogłoby niektóre z nich doprowadzić do upadłości.