Spotkanie w Departamencie Wojskowej Służby Zdrowia

przez Małgorzata Kucab
Odsłony: 403

20 sierpnia 2020 r. w Departamencie Wojskowej Służby Zdrowia MON odbyło się spotkanie.

 

 

 

Spotkanie zorganizowano na zaproszenie Pani Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia dr Aurelii OSTROWSKIEJ.

Ze strony Związku Zawodowego Sektora Obronnego uczestniczyli przedstawiciele Kierownictwa Związku oraz placówek Wojskowej Służby Zdrowia.

W trakcie spotkania delegacja przedstawiła problemy występujące w poszczególnych Szpitalach i Przychodniach, w tym również związane z pandemią koronawirusa COVID-19.

Pani Dyrektor przedstawiła wszystkie zrealizowane zamierzenia od czasu objęcia Kierownictwa Departamentem. Poinformowała także o planowanych zamierzeniach Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia na najbliższy czas. Odpowiedziała wyczerpująco na wszystkie zadane przez związkowców pytania.

Kierownictwo ZZSO pozytywnie ocenia zachodzące zmiany w Wojskowej Służbie Zdrowia.