Spotkanie z Prezesem i Zarządem Polskiej Grupy Zbrojeniowej

przez Małgorzata Kucab

16 grudnia br. w siedzibie PGZ S.A. w Warszawie odbyło się spotkanie Prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej Pana Andrzeja Kensbok z Przewodniczącą

i przedstawicielami Związku Zawodowego Sektora Obronnego.

 

 

Ze strony ZZSO w spotkaniu uczestniczyli Przewodniczący Zarządów Zakładowych z n/w spółek skonsolidowanych w Grupie PGZ:

1. Wojskowe Zakłady Łączności S.A. w Czernicy.

2. Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A.  w Zielonce.

3. Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. w Dęblinie.

4. Jelcz Sp. z o.o. - Jelcz Laskowice.

Na zaproszenie Prezesa PGZ w spotkaniu uczestniczyli również Prezesi w/w spółek, a ponadto Prezes Huty Stalowa Wola S.A. oraz Członek Zarządu PIT - Radwar S.A.

Spotkanie poświęcone było omówieniu aktualnej sytuacji ekonomicznej, perspektyw funkcjonowania wymienionych spółek oraz Grupy PGZ, planów innowacyjnych rozwiązań dla Grupy PGZ jako producenta nowoczesnego i sprawdzonego sprzętu. Rozmowy przebiegały w atmosferze wzajemnego zrozumienia.