Pismo ZZSO do Ministra Zdrowia

przez Małgorzata Kucab

Nawiązując do zapowiedzianej przez Ministra Zdrowia nowelizacji ustawy o podwyżkach dla personelu medycznego, Związek Zawodowy Sektora Obronnego wystosował pismo.