Szkolenie dla SIP Jurata

przez Małgorzata Kucab
Odsłony: 552

 

Szkolenie prowadził Nadinspektor z Okręgowej Inspekcji Pracy w Gdańsku Pan Tomasz Rutkowski.

 

 

Pan Inspektor zapoznał osoby uczestniczące w szkoleniu m.in. z uwarunkowaniami prawnymi związanymi z pełnieniem funkcji SIP - Ustawa z dnia 24 czerwca 1983r. o Społecznej Inspekcji Pracy (Dz.U. Nr 35, poz. 163 z 1983r., ze zm.), sposobem organizacji wyborów na SIP, o uprawnieniach SIP.  Omówił również zagadnienia związane z wypadkami w pracy, z wynikającymi w tych sytuacjach obowiązkami po stronie pracodawców oraz Społecznych Inspektorów Pracy.  Szkolenie cieszyło się zainteresowaniem, o czym świadczyły liczne zapytania uczestników i zakończone zostało egzaminem. Ośrodek AMW Rewita w Juracie jak zwykle cieszy się dużą popularnością , jest perfekcyjnie przygotowany dla gości. Gospodarze Ośrodka stwarzają dla gości miła atmosferę, co sprawia, że każdy chce tutaj powrócić kolejny raz.