VII Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa

przez Małgorzata Kucab
Odsłony: 316

22 czerwca br. w hotelu Novotel Warszawa Aiport odbyło się VII Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa. W tym roku konferencja zbiegła sie z jubileuszem stulecia Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.

Tematyka konferencji skupiona była m.in. wokół morskiego aspektu bezpieczeństwa Polski w kontekście trwającej wojny rosyjsko-ukraińskiej, potencjału wojskowego szkolnictwa morskiego i modernizacji technicznej Marynarki Wojennej RP.

Współorganizatorami Forum są Zarząd Targów Warszawskich SA i Akademia Marynarki Wojennej. Patroni honorowi konferencji to Ministerstwo Infrastruktury, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego oraz Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP Michał Jach. Głównym Partnerem Przemysłowym była Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

Związek Zawodowy Sektora Obronnego objął patronatem VII Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa.

Na zaproszenie organizatorów w konferencji udział wzięły:

Małgorzata Kucab – Przewodnicząca

Danuta Zalewska – Sekretarz.

 

 

 

W Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa wzięli udział przedstawiciele Marynarki Wojennej RP, służb mundurowych, rządowych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i politykę gospodarczą oraz branżowi eksperci i reprezentacja przemysłu. Wiceminister Obrony Narodowej Marcin Ociepa podkreślał, że bardzo ważne jest uświadamianie całemu społeczeństwu znaczenia Morza Bałtyckiego dla systemu bezpieczeństwa państwa. Elementem ochrony całej naszej ojczyzny, także Warszawy, są zdolności w basenie Morza Bałtyckiego oraz aktywność sojusznicza na arenie światowej. Polska flota wojennej powinna współdziałać z jednostkami sojuszniczymi poza Bałtykiem.

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni zainicjowała debatę nad wyzwaniami wojskowego szkolnictwa morskiego w 100-lecie jego istnienia. Mówiono m.in. o jego potencjale i możliwościach kształcenia w świetle programów modernizacyjnych polskiej floty wojennej.

Dzisiejsza konferencja była podzielona na trzy sesje dyskusyjne. Pierwsza nosiła tytuł „Strategia Polski na morzu a bieżące uwarunkowania obronne, polityczne, gospodarcze”. Drugą poświęcono „Wyzwaniom wojskowego szkolnictwa morskiego w 100-lecie jego istnienia”, a trzecią „Procesowi modernizacji Sił Morskich RP”.

Zapraszam do zapoznania się z obszernymi relacjami, które znajdują się m.in. w poniższych linkach:

 

https://www.amw.gdynia.pl/index.php/o-nas/aktualnosci/item/4440-vii-forum-bezpieczenstwa-morskiego-panstwa

 https://www.portalmorski.pl/wiadomosci/inne/51353-forum-bezpieczenstwa-morskiego-panstwa-po-raz-siodmy

 https://zbiam.pl/vii-forum-bezpieczenstwa-morskiego-panstwa/