Trójstronny Zespół d/s Rozwoju PPO i Modernizacji Technicznej SZ

przez Małgorzata Kucab

22 maja 2023 r. odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu d/s Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych.

W posiedzeniu uczestniczyła Przewodnicząca ZZSO Małgorzata Kucab

  

 

 

https://www.gov.pl/web/dialog/posiedzenie-zespolu-trojstronnego-ds-rozwoju-przemyslowego-potencjalu-obronnego-i-modernizacji-technicznej-sil-zbrojnych10