VIII Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa

15 czerwca br. w Hotelu Forum w Warszawie odbyło się VIII Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa. Konferencja była podzielona na trzy sesje, podczas których poruszono m.in. zmienność zagrożeń bezpieczeństwa narodowego Polski, dynamika rozwoju Sił Morskich RP;  bezpieczeństwo morskie RP przez pryzmat doświadczeń wojny na Ukrainie infrastruktury krytycznej; wkład przemysłu obronnego w zapewnienie bezpieczeństwa morskiego RP. Wśród poruszonych tematów była również m.in. rola Straży Granicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa morskiego oraz sposoby zabezpieczania krytycznej infrastruktury gospodarczej (przemysłowej, gazowej, a także paliwowej).

 

 

 

W organizowanej przez Zarząd Targów Warszawskich oraz Akademię Marynarki Wojennej konferencji udział wzięli m.in. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pan Jacek Siewiera, Wiceminister Obrony Narodowej Pan Michał Wiśniewski, Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Pan Michał Jach oraz inni przedstawiciele wojska, straży granicznej, administracji morskiej, portów oraz przemysłu.

Związek Zawodowy Sektora Obronnego objął patronatem VIII Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa.

ZZSO reprezentowany był przez:

Małgorzatę Kucab - Przewodniczącą,

Danutę Zalewską - Sekretarza.

Więcej:

https://polskieradio24.pl/5/1222/artykul/3189601,viii-forum-bezpieczenstwa-morskiego-szef-bbn-rosnie-swiadomosc-znaczenia-baltyku 

https://zbiam.pl/rozpoczelo-sie-viii-forum-bezpieczenstwa-morskiego-panstwa/