Komunikat ZZSO

Małgorzata Kucab

24 października 2022 r. w siedzibie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Sektora Obronnego w Warszawie zorganizowano spotkanie, w którym uczestniczył Prezes Zarządu Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. z przedstawicielami Spółki, Prezydium Zarządu Krajowego ZZSO oraz Przewodniczący z Zarządem Zakładowym ZZSO WZL Nr 2 S.A. Rozmowy dotyczyły Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A.

 

Czytaj więcej

VII Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa

Małgorzata Kucab

22 czerwca br. w hotelu Novotel Warszawa Aiport odbyło się VII Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa. W tym roku konferencja zbiegła sie z jubileuszem stulecia Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.

Tematyka konferencji skupiona była m.in. wokół morskiego aspektu bezpieczeństwa Polski w kontekście trwającej wojny rosyjsko-ukraińskiej, potencjału wojskowego szkolnictwa morskiego i modernizacji technicznej Marynarki Wojennej RP.

Współorganizatorami Forum są Zarząd Targów Warszawskich SA i Akademia Marynarki Wojennej. Patroni honorowi konferencji to Ministerstwo Infrastruktury, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego oraz Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP Michał Jach. Głównym Partnerem Przemysłowym była Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

Związek Zawodowy Sektora Obronnego objął patronatem VII Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa.

Na zaproszenie organizatorów w konferencji udział wzięły:

Małgorzata Kucab – Przewodnicząca

Danuta Zalewska – Sekretarz.

 

 

Czytaj więcej

Defence24 Day

Małgorzata Kucab

W dniach 24-25 maja br. w Centrum EXPO XXI w Warszawie odbyła się Konferencja Defence24 Day. Jest to wiodąca konferencja w Europie Środkowej i Wschodniej, poświęcona tematyce polityki bezpieczeństwa i obronnej oraz sektora zbrojeniowego.

Tegoroczna edycja to dwa dni podzielone na trzy bloki tematyczne: OBRONA – PRZEMYSŁ – ODPORNOŚĆ.

 

Czytaj więcej