ZESPÓŁ DORAŹNY RDS D/S ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - POSIEDZENIE

Małgorzata Kucab
Odsłony: 271

W dniu 26 lipca 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu doraźnego Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień publicznych, któremu przewodniczył Marek Kowalski.

Strona rządowa Zespołu reprezentowana była przez Sekretarza Stanu w MON Bartosza Kownackiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego oraz Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztofa Michałkiewicza.

W spotkaniu udział wzięli zaproszeni przedstawiciele organizacji społecznych, pracodawców oraz eksperci stron.

 

Czytaj więcej

POSIEDZENIE ZESPOŁU DORAŹNEGO RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO D/S ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Małgorzata Kucab
Odsłony: 333

7 lipca 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego.

Obrady były poświęcone omówieniu aktualnego stanu prac nad nowym prawem zamówienia publiczne w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa drogowego oraz lotnictwa.

 

Czytaj więcej

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „PERSPEKTYWA ROZWOJU SYSTEMU PODATKOWEGO I JEGO WPŁYW NA PRZEDSIĘBIORSTWA W POLSCE”.

Małgorzata Kucab
Odsłony: 282

Ministerstwo Finansów nałożyło obowiązek generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), w którym ma zawierać się cała dokumentacja działań handlowych firmy. W związku z tym 30 czerwca br. Brytyjsko Polska Izba Handlowa, wspólnie z firmami Sage oraz PwC Polska jako pierwsi w Polsce, zorganizowali konferencję JPK, w warszawskiej Ambasadzie Wielkiej Brytanii.

 

Czytaj więcej