Otwarcie nowego hangaru lotniczego w WZL Nr 1 S.A.

Małgorzata Kucab

25 września 2019 r. w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 1 S.A. w Łodzi odbyło się uroczyste otwarcie nowego hangaru lotniczego do obsługi śmigłowców. Inwestycja ta jest związana ze zwiększeniem możliwości realizacji zadań związanych z zaspokojeniem potrzeb bezpieczeństwa i obronności państwa. WZL Nr 1 S.A. zostały wskazane jako Centrum Serwisowe Śmigłowców Sił Zbrojnych RP.

 

Czytaj więcej

Spotkanie z Prezesem i Zarządem PGZ S.A.

Małgorzata Kucab

19 lipca 2019 r. w siedzibie Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. odbyło się kolejne spotkanie Prezesa i Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. z przedstawicielami Związków Zawodowych funkcjonujących w spółkach skonsolidowanych w Grupie PGZ.

 

Czytaj więcej

Spotkanie z Kierownictwem PGZ

Małgorzata Kucab

15 maja 2019 r. w centrali PGZ S.A. w Warszawie odbyło się spotkanie Prezesa Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Pana Witolda Słowika i Zarządu PGZ S.A. z przedstawicielami Związku Zawodowego  Sektora Obronnego funkcjonującego w spółkach skonsolidowanych w grupie PGZ. Realizując obietnicę Pana Prezesa, spotkanie to było kolejnym z cyklicznych spotkań. Jest to dobra praktyka, umożliwiająca zapoznanie i omówienie planowanych działań strategicznych dla Grupy PGZ oraz dobrą współpracę ze stroną społeczną.

 

Czytaj więcej

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu d/s Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej...

Małgorzata Kucab

W dniu 15 kwietnia 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych.  W spotkaniu udział wzięli: Pan Marek Łapiński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Kazimierz Kuberski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pan Michał Kuczmierowski – Członek Zarządu PGZ S.A. Ze strony Związku Zawodowego Sektora Obronnego w spotkaniu udział wzięła Małgorzata Kucab - Przewodnicząca.

 

Czytaj więcej