24 rocznica powstania Polskiego Lobby Przemysłowego

Małgorzata Kucab
Odsłony: 500

25 marca 2017 roku w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie odbyła się uroczystość  dwudziestej czwartej rocznicy powstania  Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

 

Spośród licznych gości uroczystość zaszczycili m.in.: Marszałek Senior Sejmu RP Kornel MorawieckiMinistra Obrony Narodowej reprezentował Mateusz Sarosiek, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej oraz  prezesi przedsiębiorstw i firm, dyrektorzy instytutów, działacze organizacji społecznych i stowarzyszeń, przedstawiciele Wojska Polskiego, pracownicy naukowi i działacze związków zawodowych współpracujących z PLP oraz dziennikarze.

 

Na zaproszenie Koordynatora Polskiego Lobby Przemysłowego prof. nadzw. dr hab. Pawła Soroki w uroczystości uczestniczyła również delegacja Związku Zawodowego Sektora Obronnego:

Małgorzata Kucab – Przewodnicząca;

Danuta Zalewska – Sekretarz;

Stefan Sulikowski – Członek Zarządu Krajowego, Wiceprzewodniczący KB PPO FZZ - WZU S.A. Grudziądz;

Krzysztof Krzemiński – Członek KB PPO FZZ - WCBKT S.A. Warszawa.

 

Czytaj więcej

Spotkanie z Podsekretarzem Stanu w MON Bartłomiejem Grabskim

Małgorzata Kucab
Odsłony: 943
1 marca 2017 r.  Podsekretarz Stanu w MON zaprosił przedstawicieli związków zawodowych działających w resorcie obrony narodowej do siedziby Ministerstwa Obrony Narodowej. Spotkanie poświęcone było omówieniu planowanych zamierzeń resortu obrony narodowej dotyczących poprawy sytuacji materialnej pracowników w 2017 roku.
 
 
Czytaj więcej

Strategiczna Koncepcja Bezpieczeństwa Morskiego RP

Małgorzata Kucab
Odsłony: 691

10 lutego 2017 r. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbyła się konferencja z okazji ogłoszenia Strategicznej Koncepcji Bezpieczeństwa Morskiego RP, opracowanej w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego przy współudziale Akademii Marynarki Wojennej oraz Rady Budowy Okrętów.

 

Na zaproszenie Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pana Pawła Solocha oraz Rektora –Komendanta Akademii Marynarki Wojennej kmdr prof. dr hab. Tomasza Szubrychta w tym ważnym wydarzeniu udział wzięła Przewodnicząca Związku Zawodowego Sektora Obronnego Małgorzata Kucab.

 

Czytaj więcej