Spotkanie z Podsekretarzem Stanu w MON Bartłomiejem Grabskim

Małgorzata Kucab
1 marca 2017 r.  Podsekretarz Stanu w MON zaprosił przedstawicieli związków zawodowych działających w resorcie obrony narodowej do siedziby Ministerstwa Obrony Narodowej. Spotkanie poświęcone było omówieniu planowanych zamierzeń resortu obrony narodowej dotyczących poprawy sytuacji materialnej pracowników w 2017 roku.
 
 
Czytaj więcej

Strategiczna Koncepcja Bezpieczeństwa Morskiego RP

Małgorzata Kucab

10 lutego 2017 r. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbyła się konferencja z okazji ogłoszenia Strategicznej Koncepcji Bezpieczeństwa Morskiego RP, opracowanej w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego przy współudziale Akademii Marynarki Wojennej oraz Rady Budowy Okrętów.

 

Na zaproszenie Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pana Pawła Solocha oraz Rektora –Komendanta Akademii Marynarki Wojennej kmdr prof. dr hab. Tomasza Szubrychta w tym ważnym wydarzeniu udział wzięła Przewodnicząca Związku Zawodowego Sektora Obronnego Małgorzata Kucab.

 

Czytaj więcej

INFORMACJA ZE SZKOLENIA I SPOTKANIA PRZEDSTAWICIELI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W JURACIE

Małgorzata Kucab

W dniach 26 do 29  października 2016 r. w ośrodku REWITA DW WAM Sp. z o.o. Jurata Zarząd Krajowej Branży Pracowników Przemysłu Obronnego FZZ oraz Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Sektora Obronnego zorganizowały spotkanie osób funkcyjnych
i przedstawicieli współpracujących organizacji:

1. Związku Zawodowego Sektora Obronnego.

2. Związku Zawodowego Inżynierów i Techników.

3. Związku Zawodowego Kontra.

4. NSZZ Solidarność 80.

 

Czytaj więcej

Spotkanie z Prezesem Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Małgorzata Kucab

18 października 2016 r. w Warszawie odbyło się spotkanie Prezesa Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Pana Arkadiusza Siwko z przedstawicielami Związków Zawodowych skupionych w strukturze Krajowej Branży Pracowników Przemysłu Obronnego Forum Związków Zawodowych:

- Związku Zawodowego Sektora Obronnego,

- Związku Zawodowego Inżynierów i Techników,

- Związku Zawodowego Kontra,

- NSZZ Solidarność 80

 funkcjonujących w spółkach skonsolidowanych w PGZ.

 

Czytaj więcej