ZWIĄZEK ZAWODOWY SEKTORA OBRONNEGO (KRS: 0000531021)

Informuję, że 17.11,2014 r. pod numerem (KRS: 0000531021) został zarejestrowany ZWIĄZEK ZAWODOWY SEKTORA OBRONNEGO. W dniu 4 grudnia 2014 r. w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 2 S.A. w Bydgoszczy odbył się I inauguracyjny Zjazd nowo zarejestrowanego Związku Zawodowego Sektora Obronnego.

Aktualnie Związek skupia w swych strukturach organizacje z Wojskowych Przedsiębiorstw Remontowo-Produkcyjnych, które zostały przekazane do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., i innych przedsiębiorstw, dla których Minister Obrony Narodowej pełni nadzór właścicielski. Akces do nowego Związku złożyły również organizacje zrzeszające przedstawicieli Wojskowej Służby Zdrowia (szpitale, przychodnie, Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej), Wojskowe Instytuty Badawcze, Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o., Agencja Mienia Wojskowego. Przystąpiły również organizacje z wojskowych jednostek budżetowych (objętych PUZP). 

Zgodnie z zarejestrowanym w sądzie Statutem Związek Zawodowy Sektora Obronnego rozpoczął funkcjonowanie w instytucjach działających na rzecz obronności Państwa. Uczestnicy Zjazdu podjęli decyzję o przystąpieniu do Forum Związków Zawodowych, które umożliwi nam reprezentatywność na szczeblu krajowym. 

Nasz Związek będzie silną reprezentacją skonsolidowanego w PGZ S.A. przemysłu zbrojeniowego, współpracującą z instytucjami Państwa odpowiedzialnymi za obronność. Naczelną zasadą, która będzie obowiązywać w ZZSO będzie wspólny punkt widzenia ludzi pracy na rzecz bezpieczeństwa państwa, poprzez stosowanie doświadczenia i odpowiedzialności członków/pracowników zrzeszonych zakładów. Fundamentem ZZSO będzie troska o przyszłość i rozwój zakładów realizujących zadania na rzecz umacniania obronności Państwa. 

 

PRZEWODNICZĄCA
Związku Zawodowego Sektora Obronnego
Małgorzata KUCAB