KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA ZZSO

1. Grzegorz KRUŚ - Przewodniczący.

2. Waldemar BIZOWSKI - Członek.

3. Ryszard OGIOŁDA - Członek.

4. Krzysztof WAŁASZEWSKI – Członek.