KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA ZZSO

1. Grzegorz KRUŚ - Przewodniczący.

2. Ryszard SEWERYN – Z-ca Przewodniczącego.

3. Mirosław BAJER – Członek.

4. Waldemar BIZOWSKI - Członek.

5. Zbigniew CHOLEWA - Członek.

6. Andrzej NOGOWSKI – Członek.

7. Lidia WOŁYNIEC - Członek.