KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA ZZSO

1. Hubert SOBOTA - Przewodniczący.

2. Ryszard OGIOŁDA - Wiceprzewodniczący.

3. Grzegorz KRUŚ - Wiceprzewodniczący.

4. Ewa KROGULEC – Sekretarz.