PREZYDIUM ZARZĄDU KRAJOWEGO ZZSO

1. Małgorzata KUCAB – Przewodnicząca.

2. Krzysztof KAŹMIERSKI - Wiceprzewodniczący d/s WPRP.

3.  Andrzej STAROŃ – Wiceprzewodniczący d/s Służby Zdrowia.

4. Stanisław KUKLA - Wiceprzewodniczący d/s Budżetu.

5. Danuta ZALEWSKA – Sekretarz. 

6. Jerzy JANCZAREK - Członek Prezydium.

7. Maciej OSTROWSKI - Członek Prezydium.