PREZYDIUM ZARZĄDU KRAJOWEGO ZZSO

1. Małgorzata KUCAB – Przewodnicząca.

2. Krzysztof KAŹMIERSKI - Wiceprzewodniczący d/s WPRP.

3.  Małgorzata WOLIŃSKA – Wiceprzewodnicząca d/s Służby Zdrowia.

4. Jacek OLSZEWSKI - Wiceprzewodniczący d/s Agencji Mienia Wojskowego.

5. Danuta ZALEWSKA – Sekretarz. 

6. Marek PIETRUSZKA - Członek Prezydium.