PREZYDIUM ZARZĄDU KRAJOWEGO ZZSO

1. Małgorzata KUCAB – Przewodnicząca.

2. Krzysztof KAŹMIERSKI - Wiceprzewodniczący d/s Spółek Remontowo - Produkcyjnych.

3.  Paweł KOSTUCH – Wiceprzewodniczący d/s Służby Zdrowia.

4. Jacek OLSZEWSKI - Wiceprzewodniczący d/s Agencji Mienia Wojskowego.

5. Danuta ZALEWSKA – Sekretarz.