ZARZĄD KRAJOWY ZZSO

1. Małgorzata KUCAB – Przewodnicząca.

2. Krzysztof KAŹMIERSKI - Wiceprzewodniczący d/s WPRP.

3. Małgorzata WOLIŃSKA – Wiceprzewodnicząca d/s Służby Zdrowia.

4. Jacek OLSZEWSKI - Wiceprzewodniczący d/s Agencji Mienia Wojskowego.

5. Danuta ZALEWSKA – Sekretarz. 

6. Marek PIETRUSZKA - Członek Prezydium.

7. Teresa BRYCKA - Członek ZK.

8. Jerzy JANCZAREK - Członek ZK.

9. Kamil MICHALAK - Członek ZK.

10. Jerzy MILLER – Członek ZK.

11. Andrzej ONISZEK - Członek ZK.

12. Beata POTOCKA- Członek ZK.

13. Damian PRUS - Członek ZK.

14. Andrzej STAROŃ - Członek ZK.

15. Krystian WŁOSEK - Członek ZK.

16. Artur WOLNIARCZYK- Członek ZK.