ZARZĄD KRAJOWY ZZSO

1. Małgorzata KUCAB – Przewodnicząca.

2. Krzysztof KAŹMIERSKI - Wiceprzewodniczący d/s WPRP.

3. Andrzej STAROŃ – Wiceprzewodniczący d/s Służby Zdrowia.

4. Stanisław KUKLA - Wiceprzewodniczący d/s Budżetu.

5. Danuta ZALEWSKA – Sekretarz. 

6. Jerzy JANCZAREK - Członek Prezydium.

7. Maciej OSTROWSKI - Członek Prezydium. 

8. Karolina ANISZEWSKA - Członek ZK.

9. Tadeusz KASPROWIAK - Członek ZK.

10. Jerzy MILLER - Członek ZK.

11. Jacek OLSZEWSKI – Członek ZK.

12. Andrzej ONISZEK - Członek ZK.

13. Małgorzata ROJEK-ROMAŃSKA - Członek ZK.

14. Maria SOBÓTKA - Członek ZK.

15. Stefan SULIKOWSKI - Członek ZK.

16. Krystian WŁOSEK - Członek ZK.

17. Małgorzata WOLIŃSKA - Członek ZK.

18. Artur WOLNIARCZYK - Członek ZK.

19. Kamil MICHALAK - Członek ZK.

20. Teresa Magdalena TACIK - Członek ZK.