Oferta szkoleń

W dniach 26-29.10.2010 r. w ośrodku REWITA DW WAM Sp. z o.o. Jurata, ul. Helska 1 Zarząd Krajowej Branży Pracowników Przemysłu Obronnego FZZ oraz Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Sektora Obronnego organizuje szkolenie nt.:

1.      „Rola związków zawodowych w grupie kapitałowej PGZ. Komunikacja interpersonalna i jej rola w sytuacjach trudnych”.

  1. „Współdziałanie pracodawcy i związków zawodowych w obszarze zbiorowych stosunków pracy”.

  Przyjazd uczestników do Juraty w dniu 26.10.2016 r. do godz. 18.00.

 

 

 

 

W dniach 20-23.04.2016 r. w ośrodku REWITA WDW oddział Sopot, ul. Kordeckiego 10 Zarząd Krajowej Branży PPO FZZ oraz Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Sektora Obronnego organizują szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy z Zakładowych Organizacji Związkowych.

Przyjazd uczestników w dniu 20.04.2016 r. do godz. 18.00.

 

Tematy przewidziane programem szkolenia zrealizują Inspektorzy Pracy Pan Tomasz Rutkowski oraz Pan Dariusz Dąbrowski.

 

 

 

 

 

W dniach 02-05.12.2015 r. w ośrodku REWITA WDW oddział Sopot, ul. Kilińskiego 12 Zarząd Krajowej Branży PPO FZZ oraz Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Sektora Obronnego organizują szkolenie prawne dla osób funkcyjnych z Zakładowych Organizacji Związkowych.

Przyjazd uczestników w dniu 02.12.2015 r. do godz. 18.00.

 

Zakres szkolenia będzie obejmować w szczególności n/w zagadnienia: 

  1. Zasady współdziałania z Państwową Inspekcją Pracy.
  2. Zmiany w Kodeksie Pracy.
  3. Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej, wynikające z ustawy o związkach zawodowych i Kodeksu Pracy.
  4. Postanowienia ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

 

Szkolenie przeprowadzą: Prawnik Pani Bogusława KOPKA oraz Inspektor
z Państwowej Inspekcji Pracy Pan Tomasz Rutkowski.