INFORMACJA z obrad Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP

administrator

18 marca 2015 r. Komisja Obrony Narodowej zapoznała się z informacją Ministra Obrony Narodowej na temat sytuacji materialno-bytowej żołnierzy oraz pracowników cywilnych wojska.

W prezentacji przedstawiono dane w sprawie stanu zatrudnienia pracowników wojska, wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz podnoszenia kwalifikacji przez pracowników. Analiza wykazała, że wynagrodzenia netto nieznacznie wzrosły, przede wszystkim w grupie wynagrodzeń powyżej 2500 zł. Ok. 40% pracowników deklaruje, że pieniędzy wystarcza im na wszystko, ale przy oszczędnym trybie życia. 

Swoje stanowisko przekazali przedstawiciele Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych Wojska Polskiego oraz związków zawodowych. 

Po przeprowadzonej dyskusji przewodniczący obradom poseł Stanisław Wziątek zapowiedział, że w najbliższym czasie Prezydium Komisji odniesie się do przedstawionego Komisji zagadnienia. Jednocześnie zapowiedział, że Komisja na jednym z najbliższych posiedzeń zajmie się m.in. kwestią organizacji ochrony obiektów wojskowych.

Komisja zapoznała się z informacją Ministra Obrony Narodowej na temat realizacji uprawnień mieszkaniowych żołnierzy zawodowych wynikających z przepisów ustawy z 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - Maciej Jankowski przedstawił informację o potrzebach mieszkaniowych żołnierzy realizowanych przez Wojskową Agencję Mieszkaniową na podstawie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W prezentacji multimedialnej przedstawiono szczegółowe dane na temat bieżącej działalności Agencji w zakresie realizacji uprawnień mieszkaniowych. 

W posiedzeniu SKON Związek Zawodowy Sektora Obronnego reprezentował Kol. Stanisław Kukla – Wiceprzewodniczący d/s Budżetu.

 

Przewodnicząca ZZSO

/-/ Małgorzata Kucab