Witamy na naszej stronie

Witaj na stronie Związku Zawodowego Sektora Obronnego.

17.11.2014 r. pod numerem (KRS: 0000531021) został zarejestrowany ZWIĄZEK ZAWODOWY SEKTORA OBRONNEGO. W dniu 4 grudnia 2014 r. odbył się I inauguracyjny Zjazd nowo zarejestrowanego Związku Zawodowego Sektora Obronnego.

 

Aktualnie Związek skupia w swych strukturach organizacje z Wojskowych Przedsiębiorstw Remontowo-Produkcyjnych, które zostały przekazane do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., i innych przedsiębiorstw, dla których Minister Obrony Narodowej pełni nadzór właścicielski. Związek zrzesza również organizacje działające w placówkach Wojskowej Służby Zdrowia (szpitale, przychodnie, Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej), Wojskowe Instytuty Badawcze, Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o., Agencja Mienia Wojskowego.
Przystąpiły również organizacje z wojskowych jednostek budżetowych (objętych PUZP).

Zgodnie z zarejestrowanym w sądzie Statutem Związek Zawodowy Sektora Obronnego rozpoczął funkcjonowanie w instytucjach działających na rzecz obronności Państwa.

ZZSO jest pełnoprawnym członkiem centrali związkowej Forum Związków Zawodowych, które nadaje nam status reprezentatywności na szczeblu krajowym.

 

15 lipca 2015 r. inauguracyjnym posiedzeniem rozpoczęto działalność trzech ogólnopolskich Związków Zawodowych: Związek Zawodowy Sektora Obronnego, Związek Zawodowy Inżynierów i Techników oraz Związek Zawodowy „Kontra” jako KRAJOWA BRANŻA PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁU OBRONNEGO FZZ.

 

Celem działalności Branży jest efektywne rozwiązywanie problemów Sektora Przemysłu Obronnego, a także kreowanie i podejmowanie wspólnej, jednolitej polityki uwzględniającej potrzeby organizacji związkowych działających w obrębie Branży. Skupione w Branży FZZ trzy ogólnopolskie Związki Zawodowe, reprezentując ok. 20 000 zatrudnionych w sektorze obronnym pracowników są silną reprezentacją skonsolidowanego przemysłu zbrojeniowego. Utworzona wspólna reprezentacja stawia sobie za zadanie wypracowywanie wspólnych stanowisk w sprawach ważnych z punktu widzenia obronności Państwa oraz interesów pracowników i pracodawców sektora obronnego, a także czynny udział w tworzeniu i opiniowaniu projektów restrukturyzacji przemysłu obronnego Rzeczpospolitej Polskiej. W tym celu deklaruje współpracę z instytucjami odpowiedzialnymi za obronność Państwa.

Nowe wiadomości

KONGRES ORGANIZACJI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

W dniu 15 czerwca br., w Pałacu Prezydenckim odbył się Kongres Organizacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Kongres został objęty honorowym patronatem Prezydenta RP. Organizatorem wydarzenia jest Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Tematem rozważań przez uczestników Kongresu były m.in. bariery rozwoju reprezentatywnej organizacji małych i średnich przedsiębiorstw, rola lokalnych organizacji przedsiębiorców oraz sukcesy polskiej gospodarki w wybranych branżach. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.

PISMO DO PREZESA RADY MINISTRÓW PANI BEATY SZYDŁO

Pismo Krajowej Branży Pracowników Przemysłu Obronnego FZZ do Prezesa Rady Ministrów Pani Beaty Szydło, dotyczące planów funkcjonowania podmiotów przemysłowego potencjału obronnego, w których zatrudnieni są pracownicy sektora obronnego.Kliknij aby dowiedzieć się więcej.  Kliknij aby dowiedzieć się więcej.