Spotkanie z Podsekretarzem Stanu w MON Bartłomiejem Grabskim

przez Małgorzata Kucab
Odsłony: 944
1 marca 2017 r.  Podsekretarz Stanu w MON zaprosił przedstawicieli związków zawodowych działających w resorcie obrony narodowej do siedziby Ministerstwa Obrony Narodowej. Spotkanie poświęcone było omówieniu planowanych zamierzeń resortu obrony narodowej dotyczących poprawy sytuacji materialnej pracowników w 2017 roku.