Spotkanie Załogi WCBKT S.A. z Prezesem CUB PGZ S.A.

przez Małgorzata Kucab
Odsłony: 715

19 stycznia 2018 r.  w Wojskowym Centralnym Biurze Konstrukcyjno-Technologicznym  S.A. w Warszawie, z inicjatywy Związku Zawodowego Sektora Obronnego oraz Członka Zarządu Krajowej Branży Pracowników Przemysłu Obronnego FZZ w WCBKT S.A. za pośrednictwem i z udziałem Przewodniczącej Związku Zawodowego Sektora Obronnego Pani Małgorzaty Kucab zorganizowano spotkanie informacyjne z Prezesem Centrum Usług Biznesowych PGZ S.A. Panem Rafałem Zgorzelskim.

 

 

Na spotkanie z Załogą Spółki przybył również Pan Adam Lesiński – Członek Zarządu PGZ oraz Pan Dariusz Wójcik – Pełnomocnik Zarządu PGZ d.s kontaktów ze Związkami Zawodowymi.

 Zapowiedź powstania Centrum Usług Biznesowych (CUB) spowodowała u pracowników WCBKT S.A. duże zaciekawienie. Zorganizowane już kolejne spotkanie było okazją do bezpośredniej rozmowy z przybyłymi gośćmi oraz uzyskania szczegółowych informacji o planowanym obszarze działania CUB m.in. nt. planu rozwinięcia wspólnej  dla całej Grupy obsługi procesów kadrowych i płacowych, obsługi w zakresie zarządzania flotą samochodową, nieruchomościami, szkoleń, obsługą prawną spółek czy np. utrzymaniem czystości. Podczas spotkania, w którym uczestniczyła spora część Załogi WCBKT S.A. Pan Prezes Rafał Zgorzelski przedstawił rolę CUB jako służebną misję kierowanego przez niego Centrum, w odniesieniu do podmiotów skupionych w PGZ, główne założenia i zasady funkcjonowania. Wskazał jednocześnie na zasadę dobrowolności, a nie koniecznego przyjmowania podmiotów z oferowanego zakresu usług. Podczas spotkania pracownicy zadawali Panu Prezesowi wiele pytań, na które otrzymywali wyczerpujące informacje. Spotkanie przebiegło w dobrej atmosferze wzajemnego zrozumienia.  Wypowiedzi pracowników wskazywały na konieczność konsultacji i informowania o planowanych rozwiązaniach w Grupie PGZ i poszczególnych spółkach jako warunek pełnego zrozumienia sensu działań i identyfikację z planowanymi rozwiązaniami oraz wyeliminuje negatywne nastroje pracowników poszczególnych spółek.      

 

 

Przewodnicząca ZZSO

/-/ Małgorzata Kucab