Spotkanie z Prezesem PGZ

przez Małgorzata Kucab
Odsłony: 921

22 sierpnia 2018 r. w Warszawie odbyło się spotkanie Prezesa Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Pana Jakuba Skiby z przedstawicielami Związków Zawodowych skupionych w strukturze Krajowej Branży Pracowników Przemysłu Obronnego Forum Związków Zawodowych:

 

 

- Związku Zawodowego Sektora Obronnego,

- Związku Zawodowego Inżynierów i Techników,

 funkcjonujących w spółkach skonsolidowanych w PGZ.

 

Stronę Zarządu PGZ reprezentowali: Prezes PGZ Jakub Skiba, Paweł Pelc - Członek Zarządu, oraz zaproszeni Dyrektorzy departamentów.

 

1. Małgorzata Kucab - Przewodnicząca

2. Danuta Zalewska - Sekretarz

3. Krzysztof Kaźmierski - Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A.

4. Stefan Sulikowski - Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A.

5. Maciej Ostrowski - Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.

6. Andrzej Ehrlich- Energomontaż - Północ S.A.

7. Tadeusz Kasprowiak - Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A.

8. Andrzej Oniszek - Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A.

9. 10. Kamil Michalak - Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.

11. Artur Wolniarczyk - Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A.

12. Krzysztof Krzemiński - Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A.

13. Janusz Hyjek - Huta Stalowa Wola

14. Łubek Andrzej - Mesko S.A.

Pan Prezes po powitaniu przedstawił ogólny obraz wraz z pracami nad poprawą funkcjonalności i optymalizacją GK PGZ i PGZ SA. Następnie wypowiedź Pana Prezesa uzupełnili zaproszeni przedstawiciele PGZ. W trakcie spotkanie omówiono aktualną sytuację Grupy PGZ, sytuację ekonomiczną, perspektywy, w tym związane z planem modernizacji technicznej i wynikającymi z jego brakiem ostatecznej formy trudnościami. Rozmawiano również o roli PGZ względem skonsolidowanych spółek, m.in. polepszenie aktywności Spółek, wsparcie przez eksport, zaniechanie konkurencyjności w Grupie. Przedstawiciele PGZ poinformowali również o pracach nad aktami normatywnymi Grupy, w tym nad nowym, uproszczonym Kodeksem Grupy Kapitałowej, który będzie konsultowany z MON, Zarządami Spółek oraz Stroną  Społeczną. Omówiono również wyniki finansowe spółek Grupy PGZ.

Został omówiony udział PGZ SA w programie Sił Zbrojnych RP - perspektywach i zagrożeniach. W drugiej części spotkania głos zabierali przedstawiciele Związków Zawodowych, którzy przedstawiali problemy, z jakimi borykają się załogi firm. Na zakończenie spotkania Przewodnicząca KB PPO Małgorzata Kucab podziękowała Prezesowi PGZ SA za konstruktywne spotkanie.

 

 

SEKRETARZ ZZSO

/-/ Danuta ZALEWSKA