Spotkanie w PGZ

przez Małgorzata Kucab
Odsłony: 377

 

18 czerwca 2020 r. w siedzibie Polskiej Grupy Z S.A. odbyło się spotkanie Prezesa PGZ S.A. ze Związkami Zawodowymi.

 

 

 

Było to pierwsze spotkanie obecnego Prezesa Pana Andrzeja Kensbok i Zarządu PGZ S.A. z delegacją trzech Związków Zawodowych, funkcjonujących w spółkach skonsolidowanych w Grupie PGZ:

 

- Związku Zawodowego Sektora Obronnego – reprezentowanego przez Małgorzatę Kucab – Przewodnicząca oraz Beatę Potocką – Członka Zarządu Krajowego;

 

- Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego;

 

- NSZZ „Solidarność”.

 

Spotkanie miało charakter zapoznawczy, poświęcone było m.in. sprawom bieżącej sytuacji w poszczególnych spółkach a także realizacji Strategii PGZ.

 

Następne spotkanie zostanie zaplanowane z udziałem Przewodniczących Zakładowych Organizacji Związkowych wszystkich skonsolidowanych spółek.