Spotkanie z Prezesem Panem Sebastianem Chwałkiem i Zarządem PGZ

przez Małgorzata Kucab
Odsłony: 1204

23 września 2021 r. w siedzibie PIT-RADWAR S.A. odbyło się spotkanie Prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej Pana Sebastiana Chwałka i Zarządu PGZ z przedstawicielami związków zawodowych funkcjonujących w spółkach skonsolidowanych w Grupie Kapitałowej PGZ.

 

 

Spotkanie poświęcone było m.in. omówieniu aktualnej sytuacji ekonomicznej Grupy Kapitałowej PGZ, perspektyw funkcjonowania oraz planowanych kontraktów dla spółek. Związkowcy zostali zapoznani ze stanem realizacji poszczególnych projektów, rysujących się możliwościach eksportowych, które mogą skutkować zwiększeniem produkcji, a tym samym zwiększeniem zatrudnienia co jest pożądanym efektem z punktu widzenia pracowniczego. Pan Prezes poinformował zebranych o planowanych innowacyjnych rozwiązaniach dla Grupy, możliwości zwiększenia liczby kontraktów dla Sił Zbrojnych RP, sukcesywnym rozwijaniu zdolności badawczo-rozwojowych.

 

Omówiono strategię PGZ S.A., która jest jeszcze w trakcie procesu decyzyjnego.

 

Przedstawiono główne cele i założenia opracowywanego programu Centrum Usług Wspólnych. Ideą utworzenia Centrum Usług Wspólnych jest usprawnienie funkcjonowania m.in. procesu zakupowego, wyboru dostawców, możliwości wynegocjowania korzystniejszych cen zakupowych dla Grupy PGZ, co w efekcie przyniesie pożądane oszczędności dla Grupy. Program ten został potraktowany jako wstęp do rozmów i dalszych prac nad szczegółami i etapami, które będą prezentowane i konsultowane na kolejnych spotkaniach Pana Prezesa i Zarządu PGZ ze związkami zawodowymi.

 

Zorganizowane spotkanie było jednym z cyklicznie odbywających się, poświęcone dialogowi, merytorycznej dyskusji, wymianie doświadczeń i wypracowywaniu wniosków, co w efekcie służy zwiększeniu możliwości rozwojowych poszczególnych spółek i jednocześnie całej Grupy PGZ.

 

 

Przewodnicząca ZZSO

Małgorzata Kucab