Defence24 Day

przez Małgorzata Kucab

W dniach 24-25 maja br. w Centrum EXPO XXI w Warszawie odbyła się Konferencja Defence24 Day. Jest to wiodąca konferencja w Europie Środkowej i Wschodniej, poświęcona tematyce polityki bezpieczeństwa i obronnej oraz sektora zbrojeniowego.

Tegoroczna edycja to dwa dni podzielone na trzy bloki tematyczne: OBRONA – PRZEMYSŁ – ODPORNOŚĆ.

 

 

Defence24 Day to forum międzynarodowej debaty i wymiany doświadczeń decydentów politycznych, kierownictwa Sił Zbrojnych RP i armii państw sojuszniczych, ekspertów oraz przedstawicieli przemysłu zbrojeniowego.

Konferencja objęta została patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Związek Zawodowy Sektora Obronnego reprezentowała Przewodnicząca Związku Małgorzata Kucab.

Zapraszam do zapoznania się z obszernymi relacjami, zawartymi w poniższych linkach.

  

https://defence24.pl/bez-logistyki-sily-operacyjne-znacza-niewiele-na-defence24-day-o-wyzwaniach-mobilizacji-gospodarki

 https://defence24.pl/przemysl/defence24-day-pole-walki-przyszlosci-w-kierunku-technologii-przelomowych-i-wylaniajacych-sie

 https://defence24.pl/polityka-obronna/chwalek-narew-da-wojsku-olbrzymie-mozliwosci

 https://defence24.pl/przemysl/defence24-day-nowy-oddech-zbrojeniowki

  https://space24.pl/przemysl/defence24-day-swiadomosc-sytuacyjna-wsparciem-systemu-bezpieczenstwa