Spotkanie z Sekretarzem Stanu w MON

przez Małgorzata Kucab

W dniu 3 sierpnia 2023 r. w siedzibie Ministerstwa Obrony odbyło się spotkanie Sekretarza Stanu w MON i Pełnomocnika MON d/s współpracy ze Związkami Zawodowymi z przedstawicielami reprezentatywnych ponadzakładowych organizacji związkowych. 

Związek Zawodowy Sektora Obronnego reprezentowany był przez:

1. Małgorzatę Kucab - Przewodniczącą ZZSO.

2. Danutę Zalewską - Sekretarza ZZSO.

 

 

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/aktualnosci-ds