III Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów ZZSO

przez Małgorzata Kucab

W dniach 19-21 Października 2023 r. w Ośrodku AMW Rewita Sopot obradował III Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Sektora Obronnego.

 

 W trakcie obrad Zjazdu Delegaci dokonali wyboru Zarządu Krajowego ZZSO oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej ZZSO.

 

Przewodniczącą Związku na kolejną 5-cio letnią kadencję jednogłośnie została wybrana Kol. Małgorzata Kucab.

Przewodniczącym Krajowej Komisji Rewizyjnym również jednogłośnie został wybrany Kol. Hubert Sobota.

 

Nowo wybrany ZARZĄD KRAJOWY ZZSO przedstawia się następująco:

1. Małgorzata KUCAB – Przewodnicząca.

2. Krzysztof KAŹMIERSKI - Wiceprzewodniczący d/s Spółek Remontowo-Produkcyjnych.

3. Paweł KOSTUCH – Wiceprzewodniczący d/s Służby Zdrowia.

4. Jacek OLSZEWSKI - Wiceprzewodniczący d/s Agencji Mienia Wojskowego.

5. Danuta ZALEWSKA – Sekretarz. 

6. Waldemar BIZOWSKI – Członek ZK.

7. Teresa BRYCKA - Członek ZK.

8. Janusz Hyjek – Członek ZK.

9. Kamil MICHALAK - Członek ZK.

10. Jerzy MILLER – Członek ZK.

11. Adrian MROZEK – Członek ZK.

12. Beata POTOCKA- Członek ZK.

13. Damian PRUS - Członek ZK.

14. Małgorzata WOLIŃSKA – Członek ZK.

 

KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA ZZSO wybrana została w składzie:

1. Hubert Sobota – Przewodniczący.

2. Ryszard Ogiołda – Wiceprzewodniczący.

3. Grzegorz Kruś – Wiceprzewodniczący.

 4. Ewa Krogulec - Sekretarz.