Spotkanie z Podsekretarzem Stanu w MON

przez Małgorzata Kucab

Informacja o spotkaniu Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej z przedstawicielami reprezentatywnych organizacji związkowych

 

 

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/aktualnosci-ds