INFORMACJA z obchodów Jubileuszu XXII-lecia powstania Polskiego Lobby Przemysłowego

administrator

21 marca 2015 roku w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie odbyła się uroczystość  dwudziestej drugiej rocznicy powstania  Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Spośród licznych gości uroczystość zaszczycili m.in.:  Doradca Prezydenta RP Jan Lityński, Doradca Ministra Obrony Narodowej dr Janusz Onyszkiewicz  i płk  Marek Malawski – Szef Inspektoratu  Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych MON,    oraz  posłowie na Sejm RP – Jerzy Polaczek i prof. Jerzy Żyżyński, a ponadto prezesi przedsiębiorstw i firm, dyrektorzy instytutów, prezesi i działacze organizacji społecznych 
i stowarzyszeń, przedstawiciele Wojska Polskiego, pracownicy naukowi i działacze związków zawodowych współpracujących z PLP oraz dziennikarze.  

Czytaj więcej

INFORMACJA z obrad Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP

administrator

18 marca 2015 r. Komisja Obrony Narodowej zapoznała się z informacją Ministra Obrony Narodowej na temat sytuacji materialno-bytowej żołnierzy oraz pracowników cywilnych wojska.

W prezentacji przedstawiono dane w sprawie stanu zatrudnienia pracowników wojska, wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz podnoszenia kwalifikacji przez pracowników. Analiza wykazała, że wynagrodzenia netto nieznacznie wzrosły, przede wszystkim w grupie wynagrodzeń powyżej 2500 zł. Ok. 40% pracowników deklaruje, że pieniędzy wystarcza im na wszystko, ale przy oszczędnym trybie życia. 

Czytaj więcej

INFORMACJA z roboczego posiedzenia Polskiego Lobby Przemysłowego

administrator

11 marca 2015 r. w PIT- Radwar S.A.  odbyło się robocze posiedzenie Polskiego Lobby Przemysłowego. 

Tematem spotkania była Modernizacja Marynarki Wojennej RP na przykładzie  Okrętu Obrony Wybrzeża - Maksymalizacja zdolności bez maksymalizacji kosztów - KONCEPCJA UŻYCIA OKRĘTU WIELOZADANIOWEGO W NOWYM SYSTEMIE DOWODZENIA POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH. 

Czytaj więcej