Spotkanie z Kierownictwem PGZ

Małgorzata Kucab

15 maja 2019 r. w centrali PGZ S.A. w Warszawie odbyło się spotkanie Prezesa Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Pana Witolda Słowika i Zarządu PGZ S.A. z przedstawicielami Związku Zawodowego  Sektora Obronnego funkcjonującego w spółkach skonsolidowanych w grupie PGZ. Realizując obietnicę Pana Prezesa, spotkanie to było kolejnym z cyklicznych spotkań. Jest to dobra praktyka, umożliwiająca zapoznanie i omówienie planowanych działań strategicznych dla Grupy PGZ oraz dobrą współpracę ze stroną społeczną.

 

Czytaj więcej

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu d/s Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej...

Małgorzata Kucab

W dniu 15 kwietnia 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych.  W spotkaniu udział wzięli: Pan Marek Łapiński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Kazimierz Kuberski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pan Michał Kuczmierowski – Członek Zarządu PGZ S.A. Ze strony Związku Zawodowego Sektora Obronnego w spotkaniu udział wzięła Małgorzata Kucab - Przewodnicząca.

 

Czytaj więcej

26 ROCZNICA POWSTANIA PLP

Małgorzata Kucab

W sobotę 23 marca 2018 roku w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie zorganizowano uroczystość 26-lecia powstania Polskiego Lobby Przemysłowego.

            W uroczystości wzięli udział m.in.: prof. dr hab. Witold Modzelewski - przedstawiciel Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Posłowie na Sejm RP: Zbigniew Gryglas, Andrzej Smirnow i Jacek Wilk, płk Piotr Szumowski - reprezentujący Sztab Generalny Wojska Polskiego i ppłk Mariusz Boruciński – reprezentujący Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, działacze związków zawodowych współpracujących z Polskim Lobby Przemysłowym, prezesi przedsiębiorstw i firm, dyrektorzy instytutów, prezesi i działacze organizacji społecznych i stowarzyszeń oraz dziennikarze.

            Gości powitali Koordynator PLP prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka, i prof. dr hab. Mirosław Kowalski – Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych.

            Następnie rozpoczęła się najważniejsza część uroczystych obchodów 26-lecia PLP, którą było wręczenie po raz siódmy  Wyróżnień Honorowych Polskiego Lobby Przemysłowego pt. „Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu). Kapituła Honorowego Wyróżnienia w składzie:  prof. nadzw. dr inż. Tadeusz Gałązka ( przewodniczący ),  inż. Zygmunt Dębiński ( sekretarz),  mgr Kazimierz Łasiewicki, płk w st. spocz. mgr inż. Jerzy Kade, gen. w st. spocz. prof. dr hab. inż. Jerzy Modrzewski i prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk, uwzględniając określone w Regulaminie Przyznawania Wyróżnień Honorowych PLP niżej wymienione kryteria wyboru:

 - całokształt dorobku zawodowego,

-  znaczące dokonania w działalności przemysłowo-gospodarczej,

-  osiągnięcia naukowe wdrożone do praktyki przemysłowej,

oraz  ich znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki narodowej, podjęła decyzje o przyznaniu w 2019 roku, w ramach VII edycji,  „Honorowych Wyróżnień Bene Meritus pro Industria Poloniae” - „Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”.

Wśród laureatów jest zgłoszony przez Związek Zawodowy Sektora Obronnego Płk rez. mgr inż. Grzegorz Kaniowski - Główny specjalista Departamentu Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej - od wielu lat odpowiedzialny za współpracę z przemysłem obronnym.

 

Czytaj więcej