Szkolenie w Ośrodku AMW Rewita w Juracie

Małgorzata Kucab
Odsłony: 980

W dniach 10-13 maja 2017r. w ośrodku Agencji Mienia Wojskowego REWITA Sp. z o.o. Oddział Jurata

Zarząd Krajowej Branży Pracowników Przemysłu Obronnego FZZ oraz Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Sektora Obronnego zorganizowały spotkania osób funkcyjnych przedstawicieli  współpracujących organizacji:

Czytaj więcej

Spotkanie w Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A.

Małgorzata Kucab
Odsłony: 1602

4 maja 2017 r. w centrali PGZ S.A. w Warszawie odbyło się spotkanie Prezesa Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Pana Błażeja Wojnicza z przedstawicielami Związków Zawodowych funkcjonujących w strukturze Krajowej Branży Pracowników Przemysłu Obronnego Forum Związków Zawodowych:

 

Czytaj więcej

24 rocznica powstania Polskiego Lobby Przemysłowego

Małgorzata Kucab
Odsłony: 469

25 marca 2017 roku w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie odbyła się uroczystość  dwudziestej czwartej rocznicy powstania  Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

 

Spośród licznych gości uroczystość zaszczycili m.in.: Marszałek Senior Sejmu RP Kornel MorawieckiMinistra Obrony Narodowej reprezentował Mateusz Sarosiek, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej oraz  prezesi przedsiębiorstw i firm, dyrektorzy instytutów, działacze organizacji społecznych i stowarzyszeń, przedstawiciele Wojska Polskiego, pracownicy naukowi i działacze związków zawodowych współpracujących z PLP oraz dziennikarze.

 

Na zaproszenie Koordynatora Polskiego Lobby Przemysłowego prof. nadzw. dr hab. Pawła Soroki w uroczystości uczestniczyła również delegacja Związku Zawodowego Sektora Obronnego:

Małgorzata Kucab – Przewodnicząca;

Danuta Zalewska – Sekretarz;

Stefan Sulikowski – Członek Zarządu Krajowego, Wiceprzewodniczący KB PPO FZZ - WZU S.A. Grudziądz;

Krzysztof Krzemiński – Członek KB PPO FZZ - WCBKT S.A. Warszawa.

 

Czytaj więcej

Spotkanie z Podsekretarzem Stanu w MON Bartłomiejem Grabskim

Małgorzata Kucab
Odsłony: 908
1 marca 2017 r.  Podsekretarz Stanu w MON zaprosił przedstawicieli związków zawodowych działających w resorcie obrony narodowej do siedziby Ministerstwa Obrony Narodowej. Spotkanie poświęcone było omówieniu planowanych zamierzeń resortu obrony narodowej dotyczących poprawy sytuacji materialnej pracowników w 2017 roku.
 
 
Czytaj więcej